Previous slide
Next slide

Què és la guerra

Llibre infantil de no ficció

Aquest és un llibre pensat per poder respondre de manera planera totes les preguntes que ens pot fer la canalla després de veure les notícies sobre la guerra.

Comprendre les causes i les conseqüències de la guerra és el primer pas cap a la pau.

Il·lustració i text: Eduard Altarriba

Idea original d’Alababalà

Col·lecció el meu món

Ciceró va definir la guerra com l’afirmació per la força. Dos mil anys més tard i l’endemà del segle més mortífer de la seva història, la humanitat pot, més que mai, fer-la desaparèixer. Per això, cal comprendre quins són tots els seus mecanismes, causes, efectes i conseqüències. Conèixer la guerra és el primer pas cap a la pau.

Aquest llibre explica d’una manera sintètica i mitjançant breus recordatoris històrics el que és la guerra, així com tots els mitjans desplegats per tal d’evitar-la.

Editorial Bang: 230 x 290 mm / Hardcover / 48 pages / ES, CA, FR
Greenbook Publishing: 230 x 290 mm / Hardcover / 48 pages / KR
Beltz & Gelberg: 236 x 296 mm / Hardcover / 44 pages / DE
Pikola: 236 x 296 mm / Hardcover / 48 pages / CZ
Button Books: 294 x 204 mm / 48 pages / EN
Nobell: 236 x 296 mm / Hardcover / 48 pages / PL
Erickson: 236 x 296 mm / 48 pages / IT
Foreign Rights contact: carlota@asteriscagents.com
Col·lecció El meu món

Col·lecció El meu món

El meu món és una col·lecció de llibres destinats a explicar els esdeveniments actuals de la nostra societat de la manera més simple i objectiva possible, per tal que tots els nens i totes les nenes puguin tenir la informació necessària per comprendre’ls.

Títols Publicats: Què és la guerra