Política de privacitat

La present política de privadesa té per objecte facilitar i posar a l’abast dels usuaris tota la informació relativa al tractament de les seves dades personals fruit de l’ús de la web alababala.com (en endavant “el Web”) d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (en endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals 3/2018 (en endavant “LOPDGDD”).

 

1. Responsable del tractament de dades

De conformitat a l’article 13 de l’RGPD l’informem que el responsable del tractament de les dades personals de la web és Amelia Fernández Cela amb domicili al c / Joies, 11, 08180 Moià i amb número de CIF 43440571B (des d’ara ‘ALABABALÀ’ o el ‘Responsable’ indistintament).

2. Finalitats del tractament de dades

En funció de les funcionalitats que l’usuari vulgui gaudir durant la seva navegació a la Web podrem tenir accés a les següents dades:
a) Dades identificatives: nom, cognom, adreça, etc.
b) Dades de contacte: telèfon, e-mail.

El responsable tractarà les dades per a les següents finalitats:

Gestionar i formalitzar el dret de desistiment contemplat en les Condicions generals de contractació.
Respondre i atendre les sol·licituds i consultes que l’usuari pugui fer per qualsevol mitjà de contacte amb el Responsable.
-Enviar informacions sobre el catàleg i els llibres d’ALABABALÀ a través del seu Butlletí en aquells casos en què l’usuari s’hagi subscrit al mateix i d’acord amb el detall contingut en l’apartat 3 de la present Política General de Privacitat.
-Millorar els serveis i continguts del web.
-Donar compliment a obligacions legals o relatives a una relació contractual amb l’usuari.
-Per fins de màrqueting, tal com es desenvolupa en el punt 7.

3. Enviament d’informacions de la Newsletter

En el supòsit que l’usuari hagi autoritzat, mitjançant la marcació de la casella pertinent en els formularis, la subscripció a la Newsletter, Alababalà li enviarà informació sobre les seves activitats, formacions, serveis, novetats, etc.

L’usuari inscrit a la Newsletter podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions en qualsevol moment, mitjançant el link o botó habilitat a l’efecte en cadascuna de les comunicacions, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment a través dels següents canals: un correu electrònic que ha de dirigir a info@alababala.com o un correu postal dirigit a Alababalà, c / Joies, 11(Mas Cal Bigas), 08180 Moià.

4. Destinataris

Alababalà és el destinatari principal de les dades personals dels usuaris. En cap cas les dades seran tractades per a finalitats pròpies.
Les dades personals obtingudes de l’usuari no seran venudes, llogades, cedides o posades a disposició de tercers.

5. Durada del tractament i termini de conservació de les dades

El Responsable tractarà les dades personals dels usuaris mentre siguin necessaries pel servei i / o fins que l’usuari sol·liciti l’esborrat de les mateixes.
En qualsevol cas, i encara que l’usuari sol·liciti l’esborrat de les seves dades, ‘ALABABALÀ’ podrà conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir les seves obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

6. Transferències internacionals de dades

El tractament de les dades dels usuaris no està subjecte a transferències internacionals de dades. No obstant l’anterior, en el cas que es requerís, el Responsable s’ha d’assegurar que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:
Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel legislador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel RGPD.
Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits de l’RGPD.

7. Elaboració de perfils i tractaments automatitzats de dades

Per a alguns serveis, el Responsable pot tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això vol dir que determinades decisions es prenen de forma automàtica, sense intervenció humana.

8. Exercici de drets

La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, els quals es resumeixen a continuació:

Dret d’accés: l’usuari tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel Responsable i les finalitats que se’ls donaran a aquestes dades personals.

Dret de rectificació: l’usuari pot sol·licitar la rectificació de les seves dades en qualsevol moment.

Dret de supressió: l’usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del Responsable. No obstant això, i tal com vam indicar en l’apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.

Dret d’oposició: l’usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el Responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.

Dret de limitació del tractament: l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:

a) Si considera que les dades no són correctes o exactes;

b) Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;

c) Si les dades ja no ens són necessaris d’acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;

d) Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per part del Responsable

Dret a la portabilitat de les seves dades: l’usuari tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Tot i que les dades s’hagin recaptat mitjançant el consentiment de l’usuari, aquest podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a ell més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar determinats serveis.

L’exercici dels drets que l’usuari té podrà fer-lo efectiu dirigint-se a ALABABALÀ a través d’algun dels següents mitjans, acompanyant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent: un correu electrònic que ha de dirigir a info@alababala.com o un correu postal va dirigir a ALABABALÀ, c / Joies, 11 (Mas Cal Bigas), 08180 Moià, Barcelona.

L’usuari podrà realitzar consultes o suggeriments en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

L’usuari, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades si considera que no s’han tractat les seves dades de forma lícita o que no s’han atès les seves sol·licituds o drets.