Previous
Next

Foment de la Biodiversitat

Disseny i il·lustració dels cartells explicatius instal·lats al parc fluvial del Riu Ripoll

CLIENT
Laura Riera / Aigües de Sabadell

CATEGORIES
Disseny, Il·lustració

Diseño y ilustración de los carteles explicativos instalados en el parque fluvial del Río Ripoll

CLIENTE
Laura Riera / Aigües de Sabadell

CATEGORÍAS
Diseño, ilustración

Design and illustration for the explanatory posters of the Ripoll river

CLIENT
Laura Riera / Aigües de Sabadell

CATEGORIES
Desing, Illustration