Previous slide
Next slide

Koalatext

Koalatext ofereix materials de formació en comprensió lectora en anglès per a professors i l’alumnes, de manera online

CONCEPTE
Desenvolupar una web atractiva pel públic infantil, resolutiva i dinàmica pel professorat. Amb diferents formats i activitats (vídeos, àudios, jocs, fitxes…) i diferents suports físics i digitals
Disseny de continguts pels diferents perfils d’usuari web i per diferents materials de suport

CLIENT
Koalatext

CATEGORIES
Disseny i usabilitat web, Il·lustració

Koalatext ofrece materiales de formación lectora en inglés para profesores y el alumnos, de manera online

CONCEPTO
Desarrollar una web atractiva para el público infantil, resolutiva y dinámica por el profesorado. Con diferentes formatos y actividades (vídeos, audios, juegos, fichas …) y diferentes soportes físicos y digitales.
Diseño de contenidos para diferentes soportes tanto físicos como digitales

CLIENTE
Koalatext

CATEGORIAS
Diseño y usabilidad web, Ilustración, Maquetación

Koalatext provides English language reading comprehension training materials for teachers and students online

CONCEPT
Develop a web that is attractive to children’s audiences, resolutive and dynamic for teachers. With different formats and activities (videos, audio, games, cards …) and different physical and digital media.
Content design for different web user profiles and different support materials

CLIENT
Koalatext

CATEGORIES
Web design and usability, Illustration, Layout