Previous slide
Next slide

Price List

Layout of the different catalogues listing the 2018–2019 rates of Bandalux.

CONCEPT
Different price catalogues embodying the brand which also serve as magazines for sellers and customers.

CLIENT
Bandalux

CATEGORIES
Desing, Layout

Maquetació dels diferents llibres que composen les tarifes del 2018-2019 de Bandalux

CONCEPTE
Diferents llibres de preus on es respiri bé la marca i serveixi també com a revista per a venedors i clients.

CLIENT
Bandalux

CATEGORIES
Disseny, Maquetació

Maquetación de los diferentes libros que componen las tarifas del 2018-2019 de Bandalux

CONCEPTO
Diferentes libros de precios donde se respire bien la marca y sirva además como revista para vendedores y clientes.

CLIENTE
Bandalux

CATEGORÍAS
Diseño, Maquetación