Previous slide
Next slide

The Booklet

Coordinació editorial de l’edició bilingüe del projecte ‘Global links’, una xarxa formada per més de 30 organitzacions d’arreu del món

CONCEPTE
‘The Booklet’ és un recull de projectes de transformació social, desenvolupats per joves a la seva comunitat local, i connectats a nivell mundial. És doncs una eina tant de divulgació com de consulta per a qualsevol persona u organització a la que li pugui interessar

CLIENT
Nexes

CATEGORIES
Coordinació editorial, Disseny, Maquetació, Fotografia

Coordinación editorial de la edición bilingüe del proyecto ‘Global links’, una red formada por más de 30 organizaciones de todo el mundo

CONCEPTO
‘The Booklet’ es una recopilación de proyectos de transformación social, desarrollados por jóvenes en su comunidad local y conectados a nivel mundial. Es pues, una herramienta tanto de divulgación como de consulta para cualquier persona u organización a la que le pueda interesar

CLIENTE
Nexes

CATEGORIAS
Coordinación editorial, Diseño, Maquetación, Fotografía

Editorial coordination for the bilingual edition of the Global Links project, a network made up of more than 30 organisations all over the world

CONCEPT
The Booklet is a collection of social transformation projects, carried out by young people in their local communities, connected worldwide. It is therefore a tool for both dissemination and consultation for any individual or organisation that may be interested in it

CLIENT
Nexes

CATEGORIES
Editorial coordination, Design, Layout, Photography