Previous
Next
Koalatext
Koalatext ofereix materials de formació en comprensió lectora en anglès per a professors i l’alumnes, de manera online.

CONCEPTE

Desenvolupar una web atractiva pel públic infantil, resolutiva i dinàmica pel professorat. Amb diferents formats i activitats (vídeos, àudios, jocs, fitxes…) i diferents suports físics i digitals.

Disseny de continguts pels diferents perfils d’usuari web i per diferents materials de suport.

CLIENT

Koalatext

CATEGORIES

Disseny i usabilitat web, Il·lustració, Maquetació
Koalatext ofrece materiales de formación lectora en inglés para profesores y el alumnos, de manera online.
CONCEPTO
Desarrollar una web atractiva para el público infantil, resolutiva y dinámica por el profesorado. Con diferentes formatos y actividades (vídeos, audios, juegos, fichas …) y diferentes soportes físicos y digitales.
Diseño de contenidos para diferentes soportes tanto físicos como digitales.

CLIENTE

Koalatext

CATEGORIAS

Diseño y usabilidad web, Ilustración, Maquetación
Koalatext provides English language reading comprehension training materials for teachers and students online.

CONCEPT

Develop a web that is attractive to children’s audiences, resolutive and dynamic for teachers. With different formats and activities (videos, audio, games, cards …) and different physical and digital media.
Content design for different web user profiles and different support materials.

CLIENT

Koalatext

CATEGORIES

Web design and usability, Illustration, Layout
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Dr. Darwin Books
The Frontiers of Life

Dr. Darwin Books

Els llibres del Dr. Darwin són una sèrie de llibres centrats en ciències de la vida i la biologia.

En aquests llibres, tractarem temes com la genètica, les malalties i la immunologia, el nostre cervell o la diferència entre virus i bacteris. Esperem que tant els nens com els pares gaudiran i aprenguin tant amb la Lina i el Doctor.

Col·lecció de llibres

Comparteix

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Foreign rights