Previous
Next
The Booklet
Coordinació editorial de l’edició bilingüe del projecte ‘Global links’, una xarxa formada per més de 30 organitzacions d’arreu del món

CONCEPTE

‘The Booklet’ és un recull de projectes de transformació social, desenvolupats per joves a la seva comunitat local, i connectats a nivell mundial. És doncs una eina tant de divulgació com de consulta per a qualsevol persona u organització a la que li pugui interessar

CLIENT

Nexes

CATEGORIES

Coordinació editorial, Disseny, Maquetació, Fotografia
Coordinación editorial de la edición bilingüe del proyecto ‘Global links’, una red formada por más de 30 organizaciones de todo el mundo.

CONCEPTO

‘The Booklet’ es una recopilación de proyectos de transformación social, desarrollados por jóvenes en su comunidad local y conectados a nivel mundial. Es pues, una herramienta tanto de divulgación como de consulta para cualquier persona u organización a la que le pueda interesar.

CLIENTE

Nexes

CATEGORIAS

Coordinación editorial, Diseño, Maquetación, Fotografía
Editorial coordination for the bilingual edition of the Global Links project, a network made up of more than 30 organisations all over the world.

CONCEPT

The Booklet is a collection of social transformation projects, carried out by young people in their local communities, connected worldwide. It is therefore a tool for both dissemination and consultation for any individual or organisation that may be interested in it.

CLIENT

Nexes

CATEGORIES

Editorial coordination, Design, Layout, Photography
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Dr. Darwin Books
The Frontiers of Life

Dr. Darwin Books

Els llibres del Dr. Darwin són una sèrie de llibres centrats en ciències de la vida i la biologia.

En aquests llibres, tractarem temes com la genètica, les malalties i la immunologia, el nostre cervell o la diferència entre virus i bacteris. Esperem que tant els nens com els pares gaudiran i aprenguin tant amb la Lina i el Doctor.

Col·lecció de llibres

Comparteix

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Foreign rights