Condicions generals d’ús

Els drets d’ús i explotació del present portal web alababala.com correspon a Eduard Altarriba i Bigas amb domicili al c / Joies 11, 08180 Moià, Barcelona i amb número de CIF 46050944E (des d’ara “ALABABALÀ”).Pots contactar-nos a info@alababala.com

 

1. Objecte i abast

El portal web alababala.com té caràcter informatiu. Els Objectius i Abastos principals del portal web són els Següents:
a) facilitar informació relativa a ALABABALÀ als usuaris, pel que fa a sobre activitats, accions, notícies, presència en premsa, etc.
b) formalitzar subscripció a la Newsletter.
El portal web alababala.com serà denominat d’ara endavant “el Web”.

2. Condicions d’Ús

Aquestes condicions generals d’ús (en endavant les “Condicions d’Ús”) regulen l’accés i utilització del Web. L’accés al Web implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’Ús.
L’usuari és l’únic responsable per l’ús que pugui fer del Web, pel contingut que reprodueixi en, o a través, del Web i de qualsevol conseqüència que se’n pugui derivar d’aquest ús.
L’usuari es compromet a utilitzar el present Web, sobre continguts i serveis d’acord amb la llei, les presents condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera s’obliga a no utilitzar el Web, els seus continguts o els serveis que es presten a través d’aquesta amb finalitats il·lícites o lesives dels interessos o drets de tercers, o de qualsevol forma que puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Web, els seus continguts o serveis o impedir un funcionament normal d’aquest per altres usuaris.
L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobada al Web, i a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través del qual ALABABALÀ presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
De la mateixa manera, es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de ALABABALÀ o de tercers.
Els documents i gràfics publicats en aquest servidor podrien incloure incorreccions tècniques i errors tipogràfics. Els canvis són periòdicament afegits a la informació disponible. ALABABALÀ i / o el respectiu subministrador pot fer millores i / o canvis en el programa en qualsevol moment.
ALABABALÀ es reserva el dret a desactivar o bloquejar l’accés al Web a l’usuari en cas que infringeixi aquestes Condicions d’Ús, els drets de Tercers o la legislació aplicable.
ALABABALÀ no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar al dispositiu de l’usuari (maquinari i programari) ni dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu que l’usuari ha utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web, d’un mal funcionament d’Internet, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del Web motivats per causes alienes a ALABABALÀ.

3. Llicència d’Ús de la Web

ALABABALÀ és el propietari i titular de tots els drets sobre el Web i, en aquest sentit, atorga a l’usuari una llicència d’ús gratuïta, per utilitzar el contingut i les funcionalitats disponibles al Web d’acord amb els usos per als quals ha estat dissenyat i , en particular, d’acord amb el previst en aquestes Condicions d’Ús o en la llei aplicable.
La llicència d’ús del Web es limita a l’àmbit territorial europeu, de manera que, malgrat que l’usuari pugui accedir a la web des de fora d’Europa, el seu ús està únicament autoritzat dins d’Europa.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la informació, dades, gràfics, dissenys, programari, marques i altres continguts del Web són propietat d’ALABABALÀ i / o dels seus llicenciats, per la qual cosa queda prohibida la seva utilització, reproducció, transmissió, transformació, distribució, o explotació de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte com a part del servei on es troba integrat el Web i amb fins exclusivament privats. L’incompliment podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.
ALABABALÀ prohibeix qualsevol acció contrària a la legislació vigent, de la documentació / continguts que pugui ser descarregat des de la web, en concret no es permet manipular ni fer un ús diferent dels continguts.

5. Política de Privacitat

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades adreceu-vos a la nostra Política de Privacitat.

6. Interrupcions i modificacions

Els serveis de la web es poden veure interromputs a causa de treballs de manteniment o fallades alienes al control d’ALABABALÀ, que seran solucionats en un període de temps raonable.
ALABABALÀ, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o l’abast dels serveis de la web, així com qualsevol informació aquí recollida.

7. Jurisdicció i Llei aplicable

La Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En el supòsit que sorgeixi alguna discrepància o conflicte, ambdues parts es subscriuen als Jutjats i Tribunals de Barcelona.